Menu - ikona

Praktyka

Przygotowujemy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Dostarczamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo podejmowanym przez Ciebie działaniom.

Specjalizujemy się w prawnej obsłudze franczyzy. W tej dziedzinie opracowaliśmy modelowe rozwiązania prawne zarówno w zakresie umów jak i procedur regulujących wykonywanie umowy franczyzy.

Jacek Stefaniuk - Umowa franczyzy

Opracowaliśmy bezpieczną i zgodną z prawem politykę cenową sieci, mechanizmy kontroli wykonywania umowy, ustalania i egzekwowania polityki marketingowej.  Opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy pozwalające na przekazywanie franczyzobiorcom ich biznesów następnym pokoleniom lub sprzedaż osobom trzecim, a także zabezpieczenie kwestii dziedziczenia. Dzięki naszej współpracy z kadrą menadżerską i franczyzobiorcami największa sieć franczyzowa w Polsce funkcjonuje i rozwija się bez zakłóceń.

 • identyfikujemy i oceniamy ryzyko prawne funkcjonowania sieci franczyzowej
 • opracowujemy i udoskonalamy koncepcje tworzenia i funkcjonowania sieci franczyzowych
 • opracowujemy umowy franczyzy
 • opracowujemy regulaminy i procedury obowiązujących w sieci franczyzowej
 • uczestniczymy w rozwiązywaniu sporów

Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w procesach inwestycyjnych. Z naszym udziałem pozyskano ponad 300 nieruchomości, na których wybudowano obiekty usługowe.

Jacek Stefaniuk - Prawo nieruchomości

Opracowujemy wariantowe koncepcje pozyskania nieruchomości i przeprowadzenia inwestycji. Przygotowujemy umowy nabycia tytułu prawnego do nieruchomości, umowy o świadczenie usług projektowych, umowy o roboty budowlane oraz inne umowy związane z procesem inwestycyjnym. Doradzamy w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji, zgód, pozwoleń koniecznych przy realizacji procesu inwestycyjnego. Mamy doświadczenie w negocjowaniu umów z centrami handlowymi, dysponentami przestrzeni publicznej, dworców i lotnisk oraz koncesjonariuszami inwestycji autostradowych.

 • badamy i porządkujemy stany prawne nieruchomości
 • uczestniczymy w ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości
 • identyfikujemy ryzyka prawne planowanych inwestycji
 • uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do pozyskania nieruchomości
 • uczestniczymy w negocjacjach transakcji w procesie budowlanym
 • przygotowujemy umowy niezbędne dla procesu inwestycyjnego
 • prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne dotyczących nieruchomości i procesu inwestycyjnego

Szeroko pojęte prawo reklamy stanowi istotną dziedzinę specjalizacji naszego zespołu. Posiadamy bogate i wszechstronne doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie wszelkiego rodzaju działań marketingowych i public relations.

Jacek Stefaniuk - Marketing

Od kilkunastu lat skutecznie chronimy w Polsce jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na świecie i przynależne do tej marki prawa własności intelektualnej. Współtworzymy zasady kampanii reklamowych i promocyjnych oraz kompleksowo nadzorujemy ich realizację na wszystkich etapach. Mamy doświadczenie w problemach prawnych związanych z wykorzystaniem różnych nośników reklamy – telewizji, radia, prasy, outdoor’u i internetu. Efektywnie czuwamy nad zgodnością działań marketingowych i PR z prawem, w szczególności nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji, ochroną interesów konsumentów oraz przestrzeganiem zasad reklamy kierowanej do dzieci. Dysponujemy świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów, co umożliwia nam kompleksowe nadzorowanie loterii promocyjnych.

 • opiniujemy założenia kampanii reklamowych, public relations i innych działań marketingowych
 • negocjujemy i przygotowujemy umów z agencjami reklamowymi, domami mediowymi, agencjami public relations i ich podwykonawcami, w tym w szczególności twórcami utworów audiowizualnych,
 • opracowujemy regulaminy loterii, konkursów, programów lojalnościowych i innych niestandardowych akcji marketingowych
 • przygotowujemy umowy przenoszące prawa autorskie, umowy licencyjne, a także umowy dotyczące wykorzystania wizerunku i głosu
 • uczestniczymy w organizacji i nadzorze nad loteriami promocyjnymi, w tym w uzyskaniu zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej
 • doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności

Pracownicy to siła i koło zamachowe każdego przedsiębiorstwa. Ich talent, ciężka praca i poświęcenie są niezbędnym warunkiem sukcesu przedsiębiorcy, dlatego niezmiernie istotne jest właściwe ułożenie relacji pracodawca - pracownik, nie tylko poprzez odpowiednie umiejętności i cechy osobiste kadry zarządzającej, ale również poprzez stworzenie odpowiednich procedur i mechanizmów gwarantujących uczciwe i sprawiedliwe traktowanie pracowników. To nasza domena.

Jacek Stefaniuk - Prawo pracy

Od lat świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej stosunków pracowniczych. Wspieramy zarządy oraz dyrektorów personalnych w ich procesach decyzyjnym, służąc radą co do roli, obowiązków i praw pracodawcy.

 • tworzymy procedury i wzory dokumentów: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, klauzul poufności
 • opracowujemy regulaminy pracy, wynagradzania oraz zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy
 • pomagamy w tworzeniu harmonogramów czasu pracy oraz systemów ewidencjonowania czasu pracy
 • współtworzymy koncepcje i opracowujemy dokumentację systemów premiowania i udzielania innego rodzaju bonusów
 • opracowujemy procedury ochrony danych osobowych pracowników
 • opracowujemy procedury przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi
 • uczestniczymy w projektach związanych z przejmowaniem zakładów pracy, zwolnieniami grupowymi, zatrudnienia tymczasowego
 • doradzamy w zakresie zatrudniania cudzoziemców staży absolwenckich i umów absolwenckich

Żyjemy w czasach gdzie obszar wolności gospodarczej uległ znacznemu zawężeniu. Przedsiębiorcy, i to bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, nieomal codziennie spotykają się z koniecznością uzyskiwania zgód, pozwoleń, licencji, itp., a ich działania są nadzorowane przez różne inspekcje dokonujące kontroli skarbowych, sanitarnych, budowlanych czy handlowych.

Jacek Stefaniuk - Prawo i postępowanie administracyjne

Sprawne prowadzenie postępowań przed organami administracji i sądami administracyjnymi staje się zatem warunkiem skutecznego prowadzenia biznesu. Mając świadomość złożoności przepisów administracyjnych i bogate doświadczenie zdobyte w toku licznych postępowań, potrafimy ocenić i wskazać klientowi, a w dalszej kolejności, w przypadku sporu z organem, także wykazać przed sądem administracyjnym, wadliwości wielu rozstrzygnięć administracji doprowadzając do ich zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności.

Możemy pomóc przy:

 • zaskarżaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy
 • podziałach nieruchomości oraz scaleniach i podziałach nieruchomości
 • postępowaniach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości i ustaleniu odszkodowania
 • pozwoleniach na budowę oraz zgłoszeniach robót budowlanych
 • kontrolach i zaskarżaniu decyzji sanepidu, PIP i inspekcji handlowych
 • postępowaniach dot. ochrony danych osobowych
 • postępowaniach koncesyjnych
 • decyzjach urzędów regulacyjnych w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów
Kontakt

Adres:
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

tel.+48 22 487 51 87
fax +48 22 211 58 10

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

© 2014 Jacek Stefaniuk

Branding / design: Inspect ™ Brand & Web Design